Update havenverordening Harlingen

Zoals vele van jullie inmiddels reeds hebben vernomen is er in de Harlinger Courant van 2 april jl een stukje tekst gepubliceerd waarin werd mede gedeeld dat sportvissers en sloeproeiers weer welkom zijn om in de haven te roeien. 

In het stuk wordt gesproken over het altijd meedragen van een marifoon wanneer er getraind gaat worden. Vanuit Okke Hel hebben wij, namens sloep roeiend Harlingen, sinds september verschillende gesprekken gevoerd met zowel de havendienst als de Gemeente Harlingen om tot goede en voor beide partijen werkbare afspraken te komen. Er is inderdaad gesproken over het altijd mee dragen van een mobiele marifoon, maar de uitwerking hiervan is nog niet compleet.

Er lopen nog gesprekken met de wethouders en de havendienst om deze regels verder invulling te geven en er zijn vragen voorbereidt om aan de raad te stellen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld wie en hoe de kosten (aanschaf en cursus) die deze nieuwe regels met zich mee brengen gedragen gaan worden.

Wel willen wij jullie wel meegeven dat het een moeizame discussie is met weinig ruimte voor onderhandeling of discussie.

Wij willen jullie vragen om geduld te hebben en de te wachten op de uitkomst van deze gesprekken. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij jullie uiteraard informeren.

Mochten er na aanleiding van deze communicatie nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op via okkehel@xs4all.nl.