Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement HKS

 1. Kranen
  Voor de sloepen die gekraand dienen worden, kunnen zich vanaf 9:00 uur melden op het volgende adres:
  Nieuwe Willemshaven / Vluchthaven
  Harlingen
  Tel: 06-50261163
  Nadat de sloep is gekraand in de Vluchthaven ben je al vlakbij de start en hoef je niet gesleept te worden. Volg verder de aanwijzingen van de organisatie op voor het parkeren van de auto’s / trailers e.d.
 2. De wedstrijdleiding zal voor, tijdens en na de race controleren of de deelnemers zich aan het wedstrijdreglement houden. Afwijkingen daarvan of onverantwoordelijk gedrag kunnen leiden tot diskwalificatie of strafwattage.
 3. Alle sloepen moeten voor aanvang van de wedstrijd voorzien zijn van reddingsmiddelen voor alle opvarenden. Hier wordt op gecontroleerd. Is het niet in orde dan mag je niet starten.
 4. Het Technisch reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) zijn van toepassing.
 5. Het feest vindt ook plaats in de loods aan de Nieuwe Willemshaven. Hier is tevens een toiletgelegenheid. Volg de borden.
 6. Ophalen van de startlijst, startborden en routekaart: dit kan in loods aan de Nieuwe Willemshaven. Volg de borden.
 7. De betaling van het inschrijfgeld dient vooraf te worden gedaan. Niet betalen is niet starten!
 8. De stuurman of coach van een team kan een protest schriftelijk indienen bij de wedstrijdleiding tot 30 minuten na de finish van de eigen race, tegen betaling van een bedrag van € 75.Indien een protest wordt toegekend wordt dit bedrag gerestitueerd. In andere gevallen vervalt dit aan de organisatie.De wedstrijdleiding doet voor het bekend maken van de uitslag van de race uitspraak over het protest. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.
 9. Deelnemers van de race zijn gehouden aan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en volgen aanwijzingen van de organisatie terstond op. Medewerkers van de organisatie zijn te herkennen aan gele hesjes met daarop “organisatie HKS’
 10. Het deelnemen aan het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien is geheel voor eigen risico van de deelnemers. De organisatie en haar medewerkers zijn op generlei wijze aansprakelijk voor welke (persoonlijke) schade dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of aanwezige goederen welke een verband houden met het deelnemen aan de wedstrijd. Bij annulering van de wedstrijd door een deelnemend team kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld.
 11. SLOTBEPALING. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en/of de organisatie.