Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement HKS

 1. Voor de sloepen die gekraand dienen worden: deze kunnen zich vanaf 9:00 uur melden op het volgende adres:

Nieuwe Willemshaven / Vluchthaven
Harlingen
Tel: 06-50261163

Nadat de sloep is gekraand in de Vluchthaven ben je al vlakbij de start. Volg verder de aanwijzingen van de organisatie op voor het parkeren van de auto’s / trailers e.d.

 1. De wedstrijdleiding zal voor, tijdens en na de race controleren of de deelnemers zich aan het wedstrijdreglement houden. Afwijkingen daarvan of onverantwoordelijk gedrag kunnen leiden tot diskwalificatie of strafwattage.
 2. Alle sloepen moeten voor aanvang van de wedstrijd voorzien zijn van reddingsmiddelen voor alle opvarenden. Ook dien je een werkende hand of elektrische pomp aan boord te hebben ivm het open water.
 3. Het Technisch reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) zijn van toepassing.
 4. Deelnemers van de race zijn gehouden aan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en volgen aanwijzingen van de organisatie terstond op. Medewerkers van de organisatie zijn te herkennen aan gele hesjes met daarop “organisatie HKS’
 5. De stuurman of coach van een team kan een protest schriftelijk indienen bij de wedstrijdleiding tot 30 minuten na de finish van de eigen race, tegen betaling van een bedrag van € 75,00. Indien een protest wordt toegekend wordt dit bedrag gerestitueerd. In andere gevallen vervalt dit aan de organisatie. De wedstrijdleiding doet voor het bekend maken van de uitslag van de race uitspraak over het protest. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.
 6. Het deelnemen aan het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien is geheel voor eigen risico van de deelnemers. De organisatie en haar medewerkers zijn op generlei wijze aansprakelijk voor welke (persoonlijke) schade dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of aanwezige goederen welke een verband houden met het deelnemen aan de wedstrijd.
 7. Het roeifeest en de prijsuitreiking vindt plaats in het Entrepotegebouw aan de Dokkade. Hier is tevens een toiletgelegenheid. Volg de borden.
 8. Ophalen van de startlijst, startborden en routekaart: dit kan in het Entrepotegebouw aan de Dokkade. Volg de borden.
 9. De borg voor de startborden bedraagt €10,-. Deze dient contant en gepast te worden betaald tijdens het ophalen.
 10. Mochten er startborden sneuvelen of niet worden ingeleverd, zal een extra rekening worden gestuurd naar de desbetreffende sloep van €25,00.
 11. Wanneer de routekaarten niet worden ingeleverd zal er €10,- in rekening worden gebracht.
 12. Bij annulering van de wedstrijd door een deelnemend team of door de wedstrijdorganisatie (ivm bv weersomstandigheden) kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld.
 13. SLOTBEPALING. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en/of de organisatie.

Veiligheid

 1. Het is niet toegestaan om de sloep met eigen hijsmiddelen te hijsen.
 2. Mocht er onverhoopt wat gebeuren tijdens de wedstrijd, dan dient de sloep 2 riemen gekruist omhoog te steken. De KNRM of 1 van de volgschepen zal zich dan zo snel als mogelijk naar de sloep spoeden om eerste hulp te verlenen.
 3. Sloepen dienen bij het kranen voor alle opvarenden reddingsmiddelen aan boord te hebben.
 4. De wedstrijdorganisatie is ten alle tijden bereikbaar op telefoonnummer: 06-50261163.
 5. Mocht het bij aanvang van de wedstrijd het zicht onvoldoende zijn of het harder gaat waaien als windkracht 6, dan heeft de wedstrijdorganisatie het recht de wedstrijd in te korten of af te gelasten.
 6. Mocht het tijdens de wedstrijd harder beginnen te waaien dan windkracht 6 of de veiligheid is om een andere reden niet meer te garanderen, dan heeft de wedstrijdorganisatie het recht de wedstrijd in te korten. Mochten zich er al sloepen op open zee bevinden zullen deze het verzoek krijgen direct terug te keren naar de haven.
 7. De wedstrijdorganisatie heeft recht om bij onvoorziene weersomstandigheden de route aan te passen of de wedstrijd af te gelasten.