Contributie & lidmaatschap

 

  • De contributie per lid bedraagt € 10,- per maand of € 120,- per jaar.
  • Bij maandelijkse betaling het bedrag, bij voorkeur voor de 15e van iedere maand, overmaken naar bankrekeningnummer: IBAN: NL05 ABNA 0580463796 t.n.v. SRV Okke Hel.
  • Bij jaarlijkse betaling graag het bedrag van € 120,- vooraf overmaken naar bovengenoemd rekeningnummer.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Afmeldingen moeten 2 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de secretaris (Brent de Vries).
  • Hieronder kun je de inschrijving digitaal invullen
  • Hier kun je het inschrijfformulier voor nieuwe leden downloaden. 

‘Huishoudelijk reglement’

Ik geef mij op als nieuw lid van sloeproeivereniging Okke Hel "de Friesche Variant

Voornaam + Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Sloep (verplicht)

Betalingbetaling per maand a €10,00betaling per jaar a €120,00 vanaf:

Plaats,

Datum:

Ja, Ik ga akkoord met het huisreglement van sloeproeivereniging Okke Hel "de Friesche variant"


‘Privacy statement’ http://okkehel.nl/privacy/’