Contributie & lidmaatschap

  • De contributie (leden >20 jaar) bedraagt € 12,50,- per maand of € 150,- per jaar. voor junioren tot 20 jaar zijn alternatieve tarieven vastgesteld.
  • Bij maandelijkse betaling het bedrag, bij voorkeur voor de 15e van iedere maand, overmaken naar bankrekeningnummer: IBAN: NL05 ABNA 0580463796 t.n.v. SRV Okke Hel.
  • Bij jaarlijkse betaling graag het bedrag van € 150,- vooraf overmaken naar bovengenoemd rekeningnummer.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Afmeldingen moeten 2 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de secretaris (Brent de Vries).
  • Hieronder kun je de inschrijving digitaal invullen
  • Hier kun je het inschrijfformulier voor nieuwe leden downloaden.