Harlinger stuurlieden gaan voor cursus Marifonie

In 2020 is in Harlingen een nieuwe havenverordening van kracht gegaan om de veiligheid in de havens van Harlingen te vergroten. Deze nieuwe regels hadden grote gevolgen voor het sloeproeien in Harlingen, want roeien in de haven was niet meer toegestaan. Daarop zijn wij als Okke Hel, namens alle Sloeproeiverenigingen in Harlingen, in gesprek gegaan met Port of Harlingen en de gemeente Harlingen. De uitkomst was dat er toch toestemming gegeven kon worden om in de haven te roeien mits de sloepen aan strikte (veiligheids)voorwaarden zouden voldoen.

De belangrijkste voorwaarde was dat de sloepen uitgerust moeten worden met een marifoon. Het gevolg was dat de stuurlieden in het bezit moeten zijn van een bedieningscertificaat. De Maritieme Academie Harlingen heeft aangeboden om een cursus “basiscertificaat marifonie” en het daarbij horende examen te organiseren. Na eerst een dag cursus te hebben gehad hebben vandaag 25 stuurlieden van de Harlinger sloepen het examen afgelegd!

Nu duimen dat iedereen is geslaagd en dat we daarna weer veilig kunnen gaan roeien in en rond de havens van Harlingen!! Onze speciale dank gaat uit naar de Maritieme Academie Harlingen voor de uitstekende organisatie!