Reserveren overnachting HKS

Ja, Ik wil graag gebruik maken van het aanbod om voor €25,00 (inclusief ontbijt) te overnachten op een charterschip tijdens het Harlinger Kampioenschap!

Naam team: *

Voornaam: *

Achternaam: *

Telefoon: *

Uw e-mail: *

Aantal bedden: *

Totale verschuldigde bedrag: *

Ik verklaar het verschuldigde bedrag direct na de inschrijvingsbevestiging over te maken op bankrekeningnummer NL76RABO0101787383 ten name van Stichting Watersport en Recreatie Evenementen. (Let op! Vermeld bij de betaling de naam van de sloep en aantal overnachtingen)

Ik verklaar op eigen risico deel te nemen aan het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien op 7 april 2018. Het is mij bekend dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook, direct of indirect verband houdend met het HKS.