Vrienden van Okke Hel

Meintje van der Schaaf-de Vries
Andries en Anneke Koornstra
Erna de Vries
Carolien van der Schoot
Tjibbina Postma