Vergissing in de uitslagberekening Harlingen Kampioenschap 2019
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee het bestuur van HKS samen met Roelf Pot afgelopen zaterdag aan de uitslagen hebben gewerkt, is er helaas in de uitslagberekening een vergissing gemaakt met flinke gevolgen.

De vergissing betreft de keuze voor de manier waarop het voor- of nadeel van stroming wordt verrekend in het geleverde vermogen van de sloepen. Daar zijn twee fundamenteel verschillende methoden voor; de eerste werd tot 2016 gebruikt, maar nadat bij de HT2016 duidelijk werd dat dat onder harde weersomstandigheden tot een vertekend beeld kon leiden is de andere methode tot stand gekomen en wordt die sindsdien gebruikt. Het programma waarmee de uitslag wordt berekend kent echter de mogelijkheid (optie) om volgens de oude methode te rekenen, vooral om uitslagen van vóór 2016 na te kunnen rekenen en het verschil te onderzoeken. Die optie stond per ongeluk aan op 13 april (bij de eerstvolgende update zal dat niet meer zo gemakkelijk kunnen).

Het verschil tussen beide berekeningen zit in het middelen van de prestaties per rak. Er zijn bij HKS 4 rakken: Van start tot eerste tijdwaarneming uit buiten de haven (ca. 1,5 km), van eerste tijdwaarneming tot de keerboei (ca. 6 km), en rak 3 en 4 hetzelfde in omgekeerde richting. De stroming wordt per rak vastgesteld en opgeteld/afgetrokken van de roeisnelheid zodat de roeisnelheid over het water wordt verkregen. Daarna wordt bij de oude methode eerst het vermogen per rak berekend en daarna gemiddeld over de 4 rakken. Bij de nieuwe methode wordt eerst de netto snelheid gemiddeld over de 4 rakken en daarna het vermogen berekend. Bij flinke tegenwind zijn de roeisnelheden laag, maar de vermogens daardoor extreem laag (op 13 april tussen 1 en 19 Watt). Door het vermogen te middelen worden de prestaties in een rak met tegenwind feitelijk buiten beschouwing gelaten omdat de verschillen tussen de sloepen zo klein zijn en leunt de uitslag vrijwel geheel op de rakken met wind mee. Dat is wat er gebeurde. Neveneffect is dan trouwens ook dat het verband tussen gemiddelde snelheid en gemiddelde Cw in de uitslagenlijsten onbegrijpelijk wordt.

Bij herberekening met de nieuwe methode verandert de uitslagvolgorde. Veel sloepen verschuiven enkele plekken, maar wat vooral opvalt is dat top van de hoofdklassen drastisch verandert. Ook de vermogens zijn flink lager, realistischer onder dergelijke omstandigheden.