Toelichting aanpassing uitslag HKS 2017
Op zaterdag is een uitslag bekend gemaakt die achteraf niet helemaal bleek te kloppen. 

Er was voor de prijsuitreiking wel al geconstateerd dat de vermogens die elk rak afzonderlijk werden berekend niet konden kloppen, die in rak 4 waren veel te hoog (tot wel 600 Watt) en in rak 3 veel te laag (rond de 10-20). De reden daarvoor werd niet ontdekt, maar, omdat het eindvermogen over de gemiddelde snelheid van de gehele wedstijd werd berekend, vielen deze rare vermogen helemaal tegen elkaar weg. Als er helemaal zonder stroming werd berekend dan kwam er ook bijna hetzelfde uit, met hoogstens een half Watt verschil, meestal minder.

In overleg met Dennis Klasen (Wedstrijdcommissie) werd toen besloten de uitslag te accepteren en later te zoeken naar de fout, die mogelijk aan het programma FSNuitslag! zelf te wijten was.
Maandag ontdekte ik dat de er een fout was gemaakt met de instelling van de stroomrichting in beide rakken. Die was verwisseld en ik had dat zelf gedaan. In rak 3 stond stroom mee, maar er was gerekend met stroom tegen en in rak 4 stond stroom tegen, maar er was gerekend met stroom mee. Toen dat was hersteld kwamen uit de afzonderlijke rakken meteen ‘normale’ vermogens. Daarna waren ook de laatste controles mogelijk. 

Ik heb de lengten van de rakken gecontroleerd aan de hand van mijn GPS, de tussentijden die voor ons (Noordvaarder) waren geklokt en de volgens de GPS daarbij behorende afstand geroeid tot dan. Het bleek dat de rakafstanden vrijwel overeenkwamen met wat wij hebben gevaren. Alleen rak 3 en 4 waren voor ons iets langer, maar daar hebben wij niet de kortste weg geroeid omdat we een aantal keren moesten uitwijken en omdat we de ronding van BO31 te ruim namen. Er is daarom geen aanleiding de raklengten of de wedstrijdafstand aan te passen. 

Controle van de stroomsnelheidsmetingen aan de hand van de gemiddelde en modale geroeide vermogens leiden tot aanpassing. De gemiddelde vermogens in rak 3 waren stelselmatig hoger dan gemiddeld en die in rak 4 stelselmatig lager dan gemiddeld. De windrichting was west (300 graden) ca 2 m/s (KNMI, meetpunt Stavoren) en kan daar dus geen oorzaak van zijn. De meest logische reden is dat de werkelijk stroomsnelheid in de richting van de route lager was dan er is gemeten. Integrale aanpassing door aftrek van 30% van alle metingen leverde vergelijkbare vermogens op in de rakken. Deze aanpassing heeft weinig effect op de uitslag; deze aanpassing geldt voor alle sloepen in gelijke mate. 

Controle van de tussentijden aan de hand van de geroeide individuele vermogens leverde nog enkele correcties op. Twee tussentijden bleken niet te kunnen kloppen en zijn zodanig aangepast dat de vermogens in de beide rakken voor en na deze tussentijd waarneming min of meer gelijk werden. Onvervaard, 3e tussentijd: 14:17:08 ipv 14:24:08 en Iwan Franko, 2e tussentijd: 14:00:49 ipv 13:59:49

De verschillen in de uitslagen zijn, zoals zaterdag al werd verwacht, gering. Sommige sloepen wisselen van positie met die er direct onder. Dat gebeurt alleen als de vermogens toch al bijna gelijk waren. Van de winnaars van bekers blijken bij de Heren 2 de nrs 1 en 2, en bij de Dames 1 de nrs 3 en 4 van plaats te ruilen. 

10 april, Roelf Pot

Uitslag Dames 2017

Uitslag Heren 2017