Naam team: *

Aantal roeiers: *681012

Team: *DamesHerenJeugd

Naam sloep: *

Thuishaven: *

FSN-nummer: *

Roeiend in klasse: *

Kranen: *janee

Voornaam: *

Achternaam: *

Telefoon: *

Uw e-mail: *

Aantal roeiersmaaltijden à €7,50 per persoon:*

Ik verklaar het verschuldigde bedrag (€75,- + aantal roeiersmaaltijden à €7,50) direct na de inschrijvingsbevestiging over te maken op bankrekeningnummer NL76RABO0101787383 ten name van Stichting Watersport en Recreatie Evenementen. De inschrijfkosten zijn € 75,- per sloep (Let op! Vermeld bij de betaling de naam van de sloep)

Ik verklaar op eigen risico deel te nemen aan het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien op 7 april 2018. Het is mij bekend dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook, direct of indirect verband houdend met het HKS.