Naam team: *

Aantal roeiers: *681012

Bezetting sloep: *DamesHerenJeugd

Naam sloep: *

Thuishaven sloep: *

FSN-nummer: *

Roeiend in klasse: *

Kranen: *janee

Voornaam: *

Achternaam: *

Telefoon: *

Uw e-mail: *

Ik verklaar het verschuldigde bedrag (€75,-) direct na de inschrijvingsbevestiging over te maken op bankrekeningnummer NL76RABO0101787383 ten name van Stichting Watersport en Recreatie Evenementen. De inschrijfkosten zijn € 75,- per sloep (Let op! Vermeld bij de betaling de naam van de sloep)

Ik verklaar op eigen risico deel te nemen aan het Harlinger Kampioenschap Sloeproeien op 13 april 2019. Het is mij bekend dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook, direct of indirect verband houdend met het HKS.