• De contributie per lid bedraagt € 10,- per maand of € 120,- per jaar.
  • Bij maandelijkse betaling het bedrag, bij voorkeur voor de 15e van iedere maand, overmaken naar bankrekeningnummer: 58.04.63.796 (IBAN: NL05 ABNA 0580463796) t.n.v. SRV Okke Hel.
  • Bij jaarlijkse betaling graag het bedrag van € 120,- vooraf overmaken naar bovengenoemd rekeningnummer.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Afmeldingen moeten 2 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de secretaris (Brent de Vries).
  • Hier kun je het inschrijfformulier voor nieuwe leden downloaden.